Karo-05

♥ TYPISCH KARO ♥

show me your look

Model: Karo
Fashion & Styling: Karo
Photo: typischfotograf
Location: Köln
Subject: Fashion, Lifestyle, Portrait
Karo-01
Karo-02
Karo-03
Karo-04

Do you like it?

Merci!

SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA